AERO-ALPHABET - Yu

Yue (Fong Yue - Сполучені Штати Америки)
Yue No.1 1909
Yue No.2 1909

Yuneec International (Yuneec International - Сполучені Штати Америки)
Yuneec International Breeze
Yuneec International E430
Yuneec International EPac
Yuneec International ESpyder
Yuneec International ESpyder FlightStar
Yuneec International ESpyder FlightStar E-Spyder
Yuneec International ESpyder FlightStar Formula
Yuneec International ESpyder FlightStar LoadStar
Yuneec International ESpyder FlightStar Spyder
Yuneec International ESpyder FlightStar 2
Yuneec International ESpyder FlightStar 2 SC
Yuneec International ESpyder FlightStar 2 SL
Yuneec International ETrike
Yuneec International EViva
Yuneec International H920
Yuneec International Q500 Typhoon
Yuneec International Typhoon H

Yunker (Yunker Aircraft Company - Сполучені Штати Америки)
Yunker Y-1
Yunker Y-2

Yutz (Joe Yutz - Сполучені Штати Америки)
Yutz Parasol