AERO-ALPHABET - Kj

Kjeller (Kjeller Flyvemaskinsfabrik) {ErZ}
Kjeller F.F.6
Kjeller F.F.7 Hauk (Hannover CL.V)
Kjeller F.F.8 Make I
Kjeller F.F.8 Make II
Kjeller F.F.8 Make III
Kjeller F.F.9 Kaje I
Kjeller F.F.9 Kaje II
Kjeller F.F.9 Kaje III
Kjeller PK X-1
Kjeller PK X-2
Kjeller T.2

Kjolseth (Lt. Col. Paul Kjolseth RNoAF)
Kjolseth PKX-1
Kjolseth PKX-2 (Kjeller PK X-2)