AERO-ALPHABET - Zb

Zbierański і Cywinski {ErZ}
Zbierański і Cywinski Samolot